INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Postet av Førde IL den 11. Mar 2020

Førde IL  er som resten av verden opptatt av å førebygge og begrense smitte av koronaviruset. 

Vi ønsker ikkje å spreie ubegrunna usikkerheit angåande koronavirus, men vil forsikre om at vi følger råd fra Norges Idrettsforbund og helsemyndighetene.

I forbindelse med koronavirus ønsker vi å ha nokre retningslinjer for å førebygge og kanskje begrense smitte:

1: Har du eller noken i husstanden din vore i kontakt med noken som er smitta, skal du ikkje møte til trening og ta kontakt med fastlege eller legevakt på telefon. Sjå også informasjon fra Sunnfjord Kommune: 

https://sunnfjord.kommune.no/aktuelt-fra-kommunen/oppdatert-informasjon-om-koronaviruset.11909.aspx

 2: Har du eller ein i nærmaste familien vore på reise i eit område med utbredt og vedvarande smitte skal utøvar være i 14 dagers karantene. 

Oppdatert oversikt over områder med utbredt spredning finner de her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/                                                                                                                                                                                

3: Har du symptom på influensa eller andre forkjølelsesliknande symptom, så ynskje vi at du ikkje kjem på trening før du er frisk.

4: Alle vasker hender godt med såpe i garderober/toalett før trening (bruk gjerne antibac).

5: Ingen handhelsning før og etter kampar eller treningar. For anbefalingar sjå hva NFF har beslutta :

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

6: Ingen må drikke av andres flasker.

7: Vi anbefaler å følge med på Helsenorge og Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon. Norges Idrettsforbund har informasjon omkring eventuell risiko for smittespredning ved internasjonale reiser.

Ta gjerne ein prat heime om gode rutinar rundt vask og hygiene, og respekter heime-karantene om man har blitt satt i det.

For de ansvarlige rundt laga er dette rutinane ved mistanke om smitte:

1: Mistanke om smitte – informere klubb

2: Den det gjelder må kontakte fastlege/smittetelefon for å avklare eventuell testing.

3: Gjennomføre test – 24 timers ventetid på resultat – informer klubb umiddelbart om testing og om utfall, uansett. Midlertidig karantene for den det gjelder samt lag/kull trer i kraft med umiddelbar virkning når test gjennomføres.

Negativ (ikke smittet) – utøvar og lag fortsetter aktivitet som før.
Positiv (smittet) – utøvar og lag i umiddelbar karantene minst to veker. – Trenar og lagleiar følger opp.

Karantene bestemmes av de råd som til enhver tid gjelder fra FHI. Vi skal til enhver tid sørge for at det er såpe og tørkepapir tilgjengelig på Filhuset.

Kontaktpersoner ved spørsmål:

Per Ø. Storevik, daglig leder
 E-post: per.oyvind.storevik@fordeidrettslag.no
 Telefon: 918 19 543

Geir Vindheim, leiar i breddeutvalg
 E-post: geir@forde-fotball.no 

Telefon: 481 67 022 (etter kl 16.00)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.