Antidopingpolicy for Førde Idrettslag - sist oppdatert 02.01.2017.pdf


Antidopingpolicy for Førde Idrettslag

Rent Idrettslag Forebyggende antidopingarbeid

Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Norsk Tipping

Antidopingpolicy

1)Verdier og holdninger

Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag.

2)Kunnskap

Vi har en lenke fra lagets nettsider til www.antidoping.no slik at alle medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping.

Vi gjennomfører Ren Utøver med våre aktive utøvere og diskuterer dopingspørsmål.


3)Regelverk

I vårt idrettslag er alle i støtteapparatet (trenere, lagledere, fysioterapeuter, massører etc) medlemmer av idrettslaget og forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. De som eventuelt ikke er medlemmer har gjennom avtale forpliktet seg til å følge NIFs lov.

I vårt idrettslag er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge. <br>

I våre avtaler med utøvere er det en egen bestemmelse om bortfall av godtgjøring for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.

4)Bevisstgjøring

Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor.

I vårt idrettslag reklamerer vi ikke for kosttilskudd.

Vi synliggjør idrettslagets antidopingarbeid gjennom sertifikat i klubbhuset.

5)Beredskapsplan

Vårt idrettslag har en egen beredskapsplan for å håndtere mistanker om doping eller dopingsaker som involverer våre medlemmer.

I vårt idrettslag er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer. Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.

Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere vårt idrettslag før forholdet er avklart.

Vi samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og Antidoping Norge i dopingsaker.


Policynr : FørR1PJU