Utdelt i 2020


 • Dagfinn Vik
 • Håkon Løseth
 • Olav Flatjord
 • Gunnar Gytri
 • Harald Hjellebrekke
 • Torodd Os
 • Helge ScheiUtdelt i 2021

 • Jostein Fredly
 • Magne Frøholm
 • Roger Strand
 • Geir Eikås

Eldsjelsprisen