Bokslepp "Den spreke hundreåringen"

Bokslepp "Den spreke hundreåringen"


Tid


Sted

Vis kart

Førde Idrettslag og Selja Forlag har den store gleda å invitere deg til bokslepp i høve utgjevinga av Rune Fossum Lillesvangstu si jubileumsbok «Den spreke hundreåringen» - Førde IL 1920 – 2020.

Boksleppet går av stabelen i Førdehuset, festsalen onsdag 21. oktober kl. 19.00.

Grunna gjeldande smittevernreglar, så ynskjer vi at du melder deg på med navn og telefonnummer. Sjølve boksleppet er sjølvsagt gratis, men det blir sjølvsagt høve til å kjøpe boka for kr. 398,00. 


Med helsing

Arne Helgheim                     Per Ø. Storevik                          Odd Hagen

Styreleiar FIL                       Dagleg Leiar FIL                        Leiar historikkutvalet FIL