Utdelt i 2020


 • Dagfinn Vik
 • Håkon Løseth
 • Olav Flatjord
 • Gunnar Gytri
 • Harald Hjellebrekke
 • Torodd Os
 • Helge ScheiUtdelt i 2021

 • Jostein Fredly
 • Magne Frøholm
 • Roger Strand
 • Geir Eikås

Eldsjelsprisen

 • 2018 Simo Koskinen
 • 2019 Odd Erik Gullaksen
 • 2020 Øistein Erland
 • 2021 Kariann Husevåg Løland