Realt gubbe- og kjerringslepp i lagsmeisterskapet 02.04.2018

Postet av Førde IL - Alpin den 2. Apr 2018

Lagsmeisterskap i storslalom avrunda ei perfekt påske i Sunnfjord Skisenter Blomlia 2. påskedag. Sjølv om det var Tuva Hoff Nedrebø (J15/16) og Ivar Fugle Nordhaug (Menn A) som var raskast, tek vi med at det var mang ein gubbe- og kjerring som debuterte med startnummer på brystet denne solrike påskedagen. Cirka 55 startande. Heilt topp!

Lagsmeisterskap Blomlia 02.04.18 resultat.pdf
Resultat: SPV Alpincup Blomlia 03.02.2018

Postet av Førde IL - Alpin den 3. Feb 2018

Elias Helle Felde (Breimsbygda 1:12.50) og Nora Indrebø (Førde 1:23.01) var dei raskaste i langstaur-slalomen i Blomlia laurdag 3. februar 2018. Men den som kanskje imponerte mest denne laurdagen var Haugen-jenta Julie Felde  (J11-12) si knusande overlegne 1:22.83 i den like lange kortstaurløypa!!! Totalt var det 54 startande i storbakken.

SPV Alpincup Blomlia 03.02.2018 resultat.pdf

Resultat: SPV Blomliarennet 20.01.2018

Postet av Førde IL - Alpin den 20. Jan 2018

Julie Felde (Haugen) og Oskar Ellingsund (Jølster) var dei raskaste etter to runder storslalom i SPV Blomliarennet 20.01.2018. Totalt var det 45 alpinistar i storbakken, samt rundt 30 som deltok i rekrutteringsrennet i familiebakken.

Resultat SPV Blomliarennet SSL 20.01.2018 urangert.pdf

Resultat SPV Blomliarennet SSL 20.01.2018 rangert.pdf
 

Familiebakken:

Johannes Veimo, Førde 53.28, Andrea Løkkebø Lekva, Førde 51.15, Sebastian Vasstein, Jølster 50.35, Jenny Elin Sagevik, Førde 49.57, Eila Marie Vik Botnen, Førde 1:02.23, Jonas Kvitnes Øygard, Førde 55.35, Astrid Sofie Øygard, Førde 1:15.45, Jakob Lavik Gilleshammer, Førde 53.50, Niklas Sunde, Førde 57.72, Hella Høllige, Førde 1:32.51, Kristine Vefring Ullaland, Tambarskjelvar 56.31, Liv Tollefsen, Førde 58.19, Pelle Tollefsen, Førde 1:33.71, Mathias Meland Birkeland, Tambarskjelvar 47.79, Morris Sægrov Asheim, Førde 1:37.11, Sanna Sægrov Asheim, Førde 45.39, Even Bortheim, Florø 1:12.51, Adrian Kvammen, Kvammen 1:37.21, Victoria Zablotny, Førde 1:12.51, David Zablotny, Førde 1:29.04, Amund Tenold Grimelid, Førde 48.69, Sunniva Tenold Grimelid, Førde 1:09.85, Sanna Amalie Ivars, Førde/Bergen 1:05.39, Emma Marie Ivars, Førde/Bergen 1:14.58, Betty Mari Hugøy, Førde 59.03, Mathilde Juklestad Sunde, Førde 59.22, Liam S. Kirketeig, Førde 48.68, Torben J. Sunde, Førde 56.25, Ola Unemo, Kvammen 59.83, Leo Høllige, Førde 1:13.75

Stor bakke utan rangering:

Jenter 8 år og yngre: Hanne Strand, Førde 2:54.95, Lena Kristina Strand, Jølster 2:22.35

Gutar 8 år og yngre: Kris-Daniel Vik Botnen, Førde 3:26.67, Tor Hoff Nedrebø, Førde 2:52.50, Olai Meland Vik, Førde 2:36.54

Jenter 9 år: Trine Solheim Flåm, Førde 2:56.05, Licia Helle Reed, Førde 2:49.89

Gutar 9 år: Nikolai Eric Goosen, Jølster 2:21.33, Kasper Felde, Haugen 2:01.83, Ola Lavik Gilleshammer, Førde 2:46.13, Lasse Hafstad, Førde 2:02.27, Truls Hauge Angedal, Førde 1:56.32

Jenter 10 år: Ingrid Rognebakke Svidal, Jølster 2:18.54, Bertine Hauge Angedal, Førde 1:55.81, Synne Vasstein, Jølster 2:17.54

Gutar 10 år: Erlend Hetle, Breimsbygda 1:51.06, Mathias Grande Flatjord, Førde 2:31.04, Freider Olav Nyheim, Førde 2:30.40, Jakob Felde, Breimsbygda 1:59.92, André Strand, Førde 2:23.97, Timian Hauge Hafstad, Førde 1:52.00

Stor bakke med rangering:

Jenter 11-12 år: 1: Julia Felde, Haugen 1:37.79, 2: Martine Vik, Førde 2:01.17, 3: Rebekka Veimo, Førde 2:18.27, 4: Ingeborg Søgnen Aasen, Førde 2:18.74, Carina Vasstein Didriksen, Jølster (DSQ1)

Gutar 11-12 år: 1: Oskar Ellingsund, Jølster 1:38.32, 2: Kjetil Helgheim Torpe, Jølster 1:45.03, 3: Kjetil Aarøen Taklo, Jølster 1:45.39, 4: Lucas Helle Reed, Førde 1:52.15, 5: Sverre Olai Savland, Jølster 2:00.80, 6: Sivert Storevik Solheim, Førde 2:02.55, 7: Sander Løkkebø Lekva, Førde 2:09.14, 8: Marcus Audun Goosen, Jølster 2:16.36, 9: Peter Skivenesvåg, Jølster 2:26.82, Olai Sele Marifjæren, Jølster (DNF2)

Jenter 13-14 år: 1: Lise Hafstad, Førde 1:48.43, 2: Silje Hafstad, Førde 1:51.23, 3: Sofie Storevik Solheim, Førde 2:09.67, Julie Hagen Torvund, Førde (DSQ1), Olianna Felde, Breimsbygda (DNF1)

Gutar 13-14 år: 1: Johannes Gjerland, Jølster 1:39.37, 2: Ola Indrebø, Førde 1:50.40

Jenter 15-16 år: 1: Kristine Strand, Førde 1:51.35

Gutar 15-16 år, 1: Filip Arnold Grov, Førde 1:49.31
Firda: Skiskulen opplever ein pågang dei knapt har sett før

Postet av Førde IL - Alpin den 8. Jan 2018


Snø og kuldegrader denne vinteren har resultert i at aktiviteten i dei fleste skianlegg i fylket har skote fart. Og i Blomlia i Førde har pågangen vore så stor at dei har stoppa påmeldingane til skiskulen som skal starte opp i midten av januar månad.

– Då vi passerte 80 søkarar, måtte vi berre seie stopp. Vi kan ikkje ta inn fleire, og kanskje risikere at det går utover kvaliteten på skiskulen. For trass alt er skiskulen noko av fundamentet for den jobben vi har gjort i Førde Alpin dei siste åra, seier Stig Hafstad.

Over 30 på trening

Han er ein av primus motorane bak det veksande alpinmiljøet i Førde, og ser at alpingruppa stadig vekk får nye medlemmer.

– Det har vore utruleg kjekt å sjå den enorme tilveksten vi har hatt i det siste. Vi har fokusert på å vere allsidige i tilbodet vårt, og prøver dessutan å legge vekt på at mesteparten av aktiviteten vår skal skje i nærmiljøet. Vi har prøvd å styrke foreldre-engasjementet, og ikkje minst ha fokus på å halde kostnadane nede, seier Hafstad. Torsdag kveld var det over 30 unge alpinistar på trening i Blomlia.

– Vi prøver å ta vare på alle som kjem inn i miljøet vårt. Ikkje minst er vi medvitne på at når våre eigne alpinistar blir 12-13-14 år, så skal dei også kunne ha eit ansvar for dei yngste i gruppene. Noko vi ser både dei eldste og dei yngste set veldig pris på. Då opplever vi at alle «blir sett», uavhengig av nivå, seier Stig Hafstad.

Ros frå krinsen

Yngve Thorsen i skikrinsen har over tid registrert at alpinmiljøet i Førde har vekse kraftig, og trur fokuset på aktivitet er noko av årsaka.

– Tidlegare såg vi gjerne at det kunne vere fokus på prestasjonar og resultat. No opplever vi at aktiviteten i seg sjølv har eigenverdi, og at det lokkar til seg fleire aktive. Dessutan er det sunt å sjå at det ikkje lenger er fokus på at lange reiser og deltaking i konkurransar andre plassar, er det viktige. Det kjem tidsnok, seier Thorsen i ein kommentar til at alpinmiljøet i Førde har skote fart dei siste åra.

– Mange vil sikkert seie at dette skuldast den gode snøvinteren. Faktum er at i Førde il Alpin er dette ein jobb dei har halde på med i fleire sesongar. Både i 2014 og 2017 var det omtrent svarte sesongar for alpinsporten her i fylket. Men i Førde har dei makta å bygge eit miljø, som det er tydeleg at dei unge trivst godt i. Der har Marius Reed og dei andre vaksne drive barmarkstreningar og anna når snøen har vore borte, og har på den måten makta å halde på miljøet, seier Yngve Thorsen og ser at både Jølster og Førde har store og aktive alpinmiljø for dei yngste.

– No er dette dei to mest aktive klubbane i fylket. Mange av dei andre klubbane i fylket har vore avhengige av einskildpersonar. Medan ein i Førde og Jølster no ser at det har blitt eit solid miljø, både av vaksne og unge. Noko som lovar svært godt for rekrutteringa framover, seier Thorsen.

Kosar seg i bakken

Ute i bakken i Blomlia storkosar ungdommane seg, og Firda tok ein prat med trioen Silje Haf

stad (12), Bertine Hauge Angedal (10) og Sivert Storevik Solheim (10).

– Vi er i bakken så mange kveldar som mogleg. Vi har trening to kveldar, men vi kan vere her både fire og fem kveldar i løpet av ei veke, seier Bertine Hauge Angedal.

– Det flotte er at vi også nokre kveldar kan trene i Bjørkelia i Jølster. Vi har heiskort slik at vi kan køyre i begge bakkane og det er flott, seier tiåringen Sivert Storevik Solheim.

Den unge trioen ser at alpint har blitt den store aktiviteten på vinterstid, men at dei om sommaren spelar fotball.

– Det er heilt topp. For vi startar opp med alpint når fotballsesongen er over. Men no må vi ut for å køyre fleire turar. Det er kjekt å snakke med venninnene sine inne i varmestova, men det kjekkaste er likevel å stå på ski, smiler Silje Hafstad.

Val av idrett

Og problemstillingane med val av idrett, ser Stig Hafstad vil komme for fullt når ungdommane kjem opp i 13-14-årsalderen.

– Då er det ofte slik at dei må ta eit val om kva idrett dei skal velje. Men eg har trua på at det er mogleg å vere allsidig lenge, og at det vil styrke ungdommane før dei tek eit val. I mange tilfelle er det miljøet ungane vil velje. Dei vil gjerne ha eit miljø som dei trivst i. Maktar vi å skape eit godt og inkluderande alpinmiljø, så ser eg ikkje bort frå at fleire vil velje det i framtida. No ser vi at fleire av dei beste løparane vi har i klubben står på terskelen til å søke vidaregåande skule, og fleire av dei har søkt vidaregåande skular på Lillehammer og Oppdal for å gå vidare med alpinsporten. Noko som gler oss, seier Stig Hafstad.

Lenke: https://www.firda.no/sport/ski...