VIKTIG INFORMASJON FRA STYRET OG ADM.

Postet av Førde IL den 20. Mar 2020


Av alt det vonde og alvorlige som skjer nå så er kanskje ikke Førde Idrettslag det viktigste, for de fleste av oss. Men for noen er Førde IL også en jobb, ikke bare en fritidsaktivitet. Situasjonen får dessverre store konsekvenser også for oss.

Siden krisen rammet Norge har vi forsøkt å være i forkant av situasjonen med informasjon, fra pause i aktivitet, til å stenge av all aktivitet ut april. Vi har fått testet infrastrukturen vår mht. kommunikasjon og organisasjon, der klubben sentralt, nettverket av lagledere og trenere har videreformidlet viktige beskjeder ryddig og effektivt videre i organisasjonen, til aktive, foreldre og andre ressurspersoner. Vi vil takke alle for den forståelsen og disiplinen som har blitt utvist i perioden.  

Reduserte inntekter 

Siden all aktivitet framover vil bortfalle er det stor sannsynlighet for at inntektsgrunnlaget for klubben blir langt mindre enn budsjettert. Publikums- og kioskinntekter, stevner, kamper og turneringer er svært usikre da ingen vet når vi som klubb kan starte opp igjen. Om vi opprettholder nåværende kostnadsnivå vil vi risikere å være tomme for penger i løpet av våren. Vi har derfor vært nødt til å gjøre umiddelbare grep slik at vi kan komme tilbake til en klubb som ikke har tatt varig skade.

Permitteringer

Vi har begrensede muligheter til å redusere kostnader utover permitteringer. Derfor har vi dessverre måttet permittere alle trenere samt deler av administrasjonen med umiddelbar virkning. Daglig leder Per Øyvind Storevik fortsetter inntil videre  for å minske skadene og håndtere og planlegge situasjonen videre. 

Vi er forferdelig lei oss for dette. Men skal alle disse flinke og engasjerte folkene komme tilbake til en jobb i Førde IL så snart som mulig, er dette den eneste løsningen. Det må i den sammenheng tilføyes at samtlige har vist stor forståelse for nødvendigheten av permitteringer, selv om det rammer de direkte og personlig.

 

Hva skjer framover?

Det brutale og ærlige svaret er at det vet ingen helt eksakt. Men styret og administrasjonen vil følge situasjonen nøye og informere når vi har noe å informere om.  

Vår sportslige ansvarlige på sport i fotball har sendt ut egentreningsprogram til alle ungdomstrenerne på fotballen sin facebook side og store deler av det utsendte kan fint benyttes av spillere i barnefotballen. Gjør det beste ut av situasjonen.

Hva kan du gjøre? 

Først og fremst skal dere ta vare på dere selv, de nærmeste og følge overordnede råd og pålegg fra myndighetene. Videre er det viktig at de som enda ikke har betalt medlemskontingent - gjør det nå. Disse inntektene utgjør ikke mer enn 8,3% av alt som brukes på barne- og ungdomsarbeid i idrettslaget, men er nå blant de få sikre inntektene vi har og helt avgjørende for at vi skal ha en klubb å vende tilbake til. 

Les mer: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=NIF%20har%20laget%20samleside%20om%20koronasituasjonen&utm_content=NIF%20har%20laget%20samleside%20om%20koronasituasjonen+95379 

Når krisen er over vil det sannsynligvis også være noen som har behov for hjelp pga. de uante ringvirkningene dette vil skape. Er du og din familie direkte rammet og trenger betalingshjelp ber vi deg registrere deg v/nytte e-postadr. medlem@fordeidrettslag.no . Det er viktig at vi får oversikt så vi kan ha mulighet til å hjelpe de som er mest utsatt ved å søke ulike støtteordninger. 

Avhengig av hvordan krisen utvikler seg. Forhold deg til www.fordeidrettslag.no og meldinger gitt på Førde IL sin Facebookside. Vennligst tenk deg om før du kontakter administrasjon, lagledere eller ressurspersoner med spørsmål. De kommer med informasjon når de har noe å informere om. Dersom du har spørsmål, kommentarer eller gode forslag til hvordan vi skal komme best ut av dette så setter vi pris på om du kan skrive ei melding til post@fordeidrettslag.no så samler vi opp og kommer tilbake med et felles svar som er tilgjengelig for alle.  

Det virker kanskje trivielt nå, men spill gjerne Lotto m.m. hos Norsk Tipping og registrer Førde IL som din grasrotmottaker. Dette er en stor og viktig inntektskilde både for Skeid og for svært mye frivillighet i Norge. Les mer om det her https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Dette ser vi frem til

Hvis alle bidrar så går dette marerittet over en dag. Forhåpentligvis uten alt for mange alvorlige konsekvenser. 

I mellomtiden kan vi glede oss til den dagen vi får de ansatte og frivillige tilbake i jobb. Til vi igjen skal høre lyden av barne- og ungdomslagene når det trenes i Hafstadparken og Førde Stadion. Til å se Førde IL flagget under kamp på Førde Stadion. Til å oppleve lukten av nyslått gress og synet av hundrevis av seksåringer som får sitt første møte med fotball eller andre aktiviteter. 

Vi har mye å se frem til. Vi må bare gjennom en tung periode først. Når dette er over skal vi igjen jobbe sammen om det vi nå må sette på pause for en stund. Fellesskapet i Førde Idrettslag forsvinner ikke i løpet av en karantene. 

Heia Førde

Ta vare på dere selv

Styret og adm.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.