OM ÅPNING FOR TRENING OG HVORDAN VI FORHOLDER OSS TIL DET

Postet av Førde IL - Fotball den 3. Apr 2020

Helsedirektoratet har åpnet for å at man kan delvis trene igjen. Det må skje innenfor de gjeldende regler for smittevern.

Det kan være maksimalt 5 personer sammen, med en avstand på to meter. Avstanden gjelder både innad i gruppen, og til andre personer. Det oppfordres til at det bør være voksne tilstede der det er aktivitet for barn og ungdom. Det er ikke tillat med kamper. Garderobefasiliteter kan heller ikke benyttes og er stengt. Mer fotballspesifikt, det er ikke lov med heading og det er ikke lov til å ta på ballen eller dele utstyr. 

Ingen Førde IL Fotball aktivitet

Fra Førde Fotball sin side vil vi presisere at all vår organiserte lagaktivitet fortsatt er stengt. Dette gjelder også mindre grupper. Vi ber om at Førde IL Fotball sine FB kanaler ikke brukes til å koordinere aktivitet eller oppfordringer om å samles til trening. Førde IL Fotball har ikke har kapasitet til å påse at smittevernregler blir fulgt. 

Hvorfor vil vi ikke åpne for aktivitet når andre gjør det

Mange klubber forholder seg til dette slik som oss og avventer ytterligere informasjon og tydeligere retningslinjer før evt. nye tiltak eller justeringer. Andre klubber gjør et forsøk på å få i gang organiserte treninger. Vi får se hvilke erfaringer de gjør seg med det.

Mindre klubber, på mindre steder kan kanskje få til dette på en god måte. Vår vurdering er at Førde med sine store årskull og som sentral klubb, ikke bør ta denne risikoen. Vi opplever at gjeldene smitteregler ikke er forenlige med å få organisert treninger for alle klubbens årganger på en forsvarlig måte. 

Så er det er sikkert enkelte mindre årganger som kanskje kunne ha fått dette til, men i den situasjonen vi står i nå må vi være solidariske, også mht. til organisert fotballaktivitet. Vi tror også at organiserte økter kan føre til et forventningspress om å delta, og mange av våre utøvere kan komme fra hjem i risikosonen som gjør at de ikke kan være med.

 

– Er du 100% trygg på at planlagt aktivitet kan gjennomføres i samsvar med smittevernbestemmelsene vil det normalt være greit, mener vi.  – Er du i tvil, la det være.

Vi er altså i tvil, og vi lar det være.

Disse vurderingene kan endres, og vi følger nøye med.

På eget ansvar

Banene kan altså brukes, så lenge man følger smittevernreglene. Men dette skjer da på eget ansvar og i privat regi. Vi anmoder derfor på det sterkeste at foresatte er med om dere sender barna ut for å spille fotball for å påse at smittevernreglene overholdes. Barn og ungdom kan fort glemme seg, og det som startet med noen pasningøvelser ble til en spillform med mange involverte. Da vil man fort risikere at banene blir stengt fordi det tok av med for mange på en gang og spillformer som ikke er tillatt. Vi anbefaler at de som har mulighet heller fortsetter med å spille fotball i hagen, på terrassen eller andre steder med færrest mulig mennesker til stede.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.