Samarbeid med fotballgruppa

Postet av Førde IL - Handball den 10. Feb 2023

På styremøtet 7. februar var ei av sakene eit utkast til samarbeidsavtale med fotballgruppa. Målet er å unngå unødvendige konfliktar, og syte for at gutar og jenter som ynskjer det, kan drive med både handball og fotball lengst mogeleg. Styret hadde framlegg til eit lite tillegg i avtalen, vi ynskjer at det skal vere møte mellom gruppene på leiarnivå to gonger i året.

På møtet orienterte leiar i sportsleg utval, Øyvind Fougli Vraalsen, om at det no blir sett i gang eit guteprosjekt, med tanke på å få fleire gutar med frå neste sesong. Han har teke kontakt med Jølster Il om samarbeid, og vil og snakke med Gaular IL.

Øyvind Indrebø fortalde om status for damelaget i 2. divisjon. Sjølv om laget har tapt dei tre kampane etter nyttår, er han meir optimistisk no enn før jul, med tanke på å berge plassen. Vi har fått på plass ein ny spelar, polske Kinga Lemiech, og det er framleis 20 poeng å kjempe om.

Rekneskapen for 2022 er  klar. Den viser eit overskot på vel 165.000 kr. Leiar Rune Øksenberg seier at det har vore jobba godt for å skaffe inntekter og for å halde kostnadene nede. Vi har eit godt grunnlag for drift av handballgruppa framover. Eit godt overskot på Extra Førde Cup  er hovudårsaka til det positive resultatet.

Det vart avgjort at vi skal avvikle årsmøtet den 8. mars klokka 18.00 i Hafstadparken, så sant det er ledig der. Viss ikkje, blir årsmøtet på Scandic Sunnfjord Hotell.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.