Årsmøtereferat og -melding

Postet av Førde IL - Handball den 26. Mar 2021


Den 2. mars blei det avholdt årsmøte for Førde-handballen i FIL-huset etter alle kunstens koronaregler. Avtroppande styreleiar, Rolf, vart valt som møteleiar og losa møtet trygt igjennom både årsmelding, budsjett, framlegg til strategi for 2021/22, val av nye styremedlemmar, med vidare.  


Strategien legg opp til ei balansert satsing mellom topp og bredde, og ein ambisjon om å sementere Førde-handballen som flaggskipet i Vestland nord for Sognefjorden og vere på plass i 1. divisjon innan 2025. Skal vi lykkast med dette krevst det i tillegg knallhard jobbing og godt regionalt samarbeid. 

 

Torje Hirth, Halvard Seljesæter og Laila Tefre Dvergsdal blei vald inn som nye styremedlemmar, mens Stig Roger, Bente og Rolf gjekk ut. Da vanke sjølvsagt ein kvist som takk for innsatsen. Alle tre har lagt ned ein fenomenal jobb i eit krevjande år. 


På bilete over ser vi Dagfinn Vik, Erling Benjaminsen og Oddny Sønnesyn som vart heidra for særdeles lang og god innsats for handballgruppa. Klem blei det ikkje, men ein konvolutt med ei lita påskjønning vanka det på dei. Veldig kjekt!  


For sjølv om det har vore eit krevjande år, som for dei fleste idrettslag, so er det eit lyspunkt: økonomien. Ein har klart å snu den økonomiske situasjonen og ein sitt no med positiv eigenkapital og utsiktar for langsiktige inntekter. Det gjev eit godt utgangspunkt for arbeidet vidare. 


Her finn de vedlagt fil med protokoll og årsmelding med rekneskap: Førde Handball 2020 årsmelding og rekneskap.pdfProtokoll årsmøte 2021.pdf God lesnad! 


Med helsing,

Henrik Nordal på vegne av styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.