Påmelding til SSF cup - Stafett.

Postet av Førde IL - Langrenn den 28. Des 2018

Laurdag 5 januar og søndag 6 januar er det klart for skirenn på Ullsheim i Stryn.

Laurdag er det individuelt renn i fristil, påmelding til det rennet skjer på vanleg måte.

Søndag er det stafett og klubben melder på lag, Førde IL langrenn v/sportsleg utvalg setter opp lag i samråd med trenarane. 

Påmelding innan tordag 03 januar kl 12: 

Utøvarar født 2006 og eldre melder seg på til Ørjan; orjan.igelkjon@enivest.net / sms: 91191092

Utøvarar født 2007 og yngre melder seg på til Monica: monicaotternes@hotmail.com /sms 91866557 

Skriv fødselsår og om ein ynskjer ein bestemt stilart. 

Lag vil vere klart til treninga 3/1-19.

Minner og om at der er jentesamling på Ullsheim laurdag-søndag for jenter 11-16 år.

Sjå heimesida til skikrinsen for meir info:

https://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane 
KM 30. desember er endra til klassisk stil

Postet av Førde IL - Langrenn den 21. Des 2018

På grunn av dei marginale snøforholda har ein sett seg nødt til å byte om dei to KM-renna som skal arrangerast på Langeland. Rennet 30. desember er endra frå fristil til klassisk. Les meir om dette her: https://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2018/12/ssf-km-friteknikk/

På grunn av dette har ein også valt å byte om datoane på dugnadslistene for desse renna. Dugnadslista som var laga for KM klassisk 27. januar gjeld no for rennet 30. desember. Vi beklager ev. ulemper dette måtte medføre, men håpar de kan byte innbyrdes dersom datoen ikkje passar. Hugs å gje beskjed til rennleir om kven de har bytt med. 

Oppdaterte dugnadslister finn de her: 

https://langrenn.fordeidrettslag.no/p/18349/mannskapsliste
Utedagen 2019

Postet av Førde IL - Langrenn den 21. Des 2018

Sogn og Fjordane Skikrins skal kommande vinter setje i gong prosjektet Utedagen, eit konsept utarbeidd av skikrinsen lagt til rette for bruk i skule med fokus på fysisk aktivitet vinterstid. 

Prosjektet vart utarbeidd etter at prosjektet Ski i Skulen vart avslutta vinteren 2018, då ein ikkje lenger fekk prosjektmidlar til dette

I samband med prosjektet inviterar skikrinsen grunnskulane i Sogn og Fjordane til deltaking i prosjektet. Tilbodet skal primært vere for 4.og 5. klasse, men opplegget vil bli tilpassa kvar enkelt skule.

Behov for instruktørar

For å kunne gjennomføre prosjektet er ein avhengig av instruktørar, og desse vil skikrinsen rekruttere gjennom lokale skigrupper. Det vil bli gitt opplæring, og utgifter blir dekka.

Kor tid?

Fagdag på ski med kursleiarar frå Norges Skiforbund vert arrangert torsdag 24. januar 2019. For å nå flest mogleg er det lagt opp til to like økter.

                                       Sogndal Skisenter, Hodlekve – kl. 11.00-14.00 

                                       Breimsbygda Skisenter, Utvikfjellet – kl. 18.00-21.00 

Sjølve Utedagen blir gjennomført i samband med skulane sine skidagar i perioden februar-mars.

Kan dette vere noko for deg?

Dersom dette høyrast interessant ut, eller du vil vite meir ta kontakt med Arne Helgheim på e-post

Arne.Helgheim@credicare.no innan 7. januar 2019.
GOD JUL!

Postet av Førde IL - Langrenn den 19. Des 2018

Førde IL langrenn vil ønskje alle våre medlemmer og samarbeidspartnarar ei riktig god og fredeleg jul! Til jul ønskjer vi oss sjølvsagt snø! Foto: Heidi Lise Bakke
Dugnadslister sesongen 2018/2019

Postet av Førde IL - Langrenn den 19. Des 2018

No er alle dugnadslistene for sesongen klare.

Ribberennet: https://langrenn.fordeidrettslag.no/p/25613/mannskapsliste

Karusellrenn: https://langrenn.fordeidrettslag.no/p/13915/dugnadsliste

KM: https://langrenn.fordeidrettslag.no/p/18349/mannskapsliste

Kalsetrennet: https://langrenn.fordeidrettslag.no/p/19334/mannskapsliste

Sonerenn - skicross: https://langrenn.fordeidrettslag.no/p/31087/mannskapsliste

Kiosk: https://langrenn.fordeidrettslag.no/p/18753/dugnadsliste-kiosk

Les også gjennom gjeremålslista som gjev ei god innføring i kvar av dugnadsoppgåvene: https://langrenn.fordeidrettslag.no/p/13916/gjeremalsliste

Dersom du er sett opp på ein dag eller ei oppgåve som ikkje passar, ber vi om at du byter med nokon andre og gjev beskjed til rennleiar om kven som kjem.

På førehand tusen takk for innsatsen. Utan alle dykk, kunne vi ikkje arrangert skirenn for små og store aktive skiløparar!
Sportsplan 2018/2019

Postet av Førde IL - Langrenn den 16. Des 2018

Sportsplan for sesongen 2018/2019 finn de her:

https://langrenn.fordeidrettslag.no/p/13975/sportsplan
Overnatting Ungdommens Holmenkollrenn

Postet av Førde IL - Langrenn den 12. Des 2018

Overnatting i høve BAMA Ungdommens Holmenkollrenn Oslo - 15-17 februar 2019.

Ungdommens Holmenkollrenn er landsrenn for årsklassane 13 og 14 år i Holmenkollen (f.2006 og 2005)

Vi har henta inn tilbod frå Scandic Holmenkollen Park hotel  - som ligg ca. 5 min. gange i frå arrangementsområdet  og er dermed ein praktisk stad å overnatte i høve dette arrangementet – i tillegg er det sosialt og kjekt om fleire bur på same staden.


Førde IL langrenn har mottatt følgande tilbud for overnatting 15-17 februar: 

Pris kr 1.025,- per person per natt i flersengsrom. Enkeltromstillegg kr 300,-.

Dette inkluderer.

 • Overnatting
 • Frokostbuffet
 • Matpakkelunsj med påfyll termos
 • Middagsbuffet med en drikke (saft e.l.)
 • Kornbuffet til kvelds.


Dei som ønskjer overnatting ut over desse dagane, må tinge dette sjølv. 

Ein er oppmoda om å gjere ein felles reservasjon -  dermed fint om dei som ønskjer overnatting melder dette innan fredag 21.12.18. (Individuell betaling pr familie ved avreise). I fjor deltok 15 løparar frå Førde. Vi håpar på ein minst like stor delegasjon som deltek i år.

Legg inn nann, antall som overnattar og tlf. nr. i kommentarfeltet på Facebook.


https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-holmenkollen-park
Dugnadliste - Kiosken i Skihytta på Langeland

Postet av Førde IL - Langrenn den 10. Des 2018

Kiosken i skihytta på Langeland vert driven på dugnad av førde IL langrenn mellom nyttår og påske så lenge snøforholda tillet det. 

Sjekk om du står på lista og om det ikkje passar, ber vi om at det byter innbyrdes og gir beskjed om det til kioskansvarleg Gry Alnes Tlf: 90069957

Dugnad Kiosk 2019.pdf
Dugnadslister Ribberennet og KM

Postet av Førde IL - Langrenn den 7. Des 2018

No nærmar det seg sesongstart med stormskritt (forhåpentlegvis). Også i år skal det sjølvsagt arrangerast skirenn på Langeland, og til det treng vi mannskap. I år skal Førde IL langrenn arrangere tre KM-distansar, så det vert ekstra mange renn på Langeland. Vi håpar folk er positive til at vi får arrangere renn på Langeland, sjølv om dette også inneber at ein må stille opp på dugnad. På den andre sida så slepp ein jo å køyre langt avgårde på skirenn :-) 

Ved å følgje lenkene nedanfor finn de dugnadslister til Ribberennet og til KM. Ver snill å sjå etter om du har fått oppgåver. Dersom du er sett opp på ein dato/oppgåve som ikkje passar, ber vi om at du byter med nokon andre og gir beskjed til rennleiar om kven som kjem.

Lister for Karusellrenna kjem snart.


Ribberennet: https://langrenn.fordeidrettslag.no/p/25613/mannskapsliste

KM: https://langrenn.fordeidrettslag.no/p/18349/mannskapsliste
Gjøran går WC i helga

Postet av Førde IL - Langrenn den 30. Nov 2018

Gjøran har i dag gått skøytesprint i verdscupen på Lillehammer. Der gjekk det ganske så fort, og Gjøran enda på 8 plass i prologen, og vart nr. 13 totalt. Dette er flotte resultat i godt selskap!

Minitouren held fram i morgon med 15 km fri fellesstart, og vert avslutta på søndag med 15 km klassisk jaktstart.

Heia Gjøran!

Alle resultat finn du her: https://www.langrenn.com/resultater-verdenscup-lillehammer-sprint-finale-menn-2018.6169669-114053.html 
Forbod mot bruk av fluorprodukt

Postet av Førde IL - Langrenn den 30. Nov 2018

På haustmøtet til Norges Skiforbund i oktober vart det innført forbod mot bruk av fluorprodukt på ski til utøvarar til og med 16 år. Dette forbodet gjeld frå sesongen 2018/2019. I etterkant av dette har Skiforbundet fått mange spørsmål om korleis dette skal handhevast. Det er også laga ei liste over produkt utan fluor (Fluorfrie produkter felles.xlsx). 

For å prøve å svare på nokre av spørsmåla skriv Skiforbundet følgjande:

     "Det har kommet spørsmål etter innføringen av fluorforbud i klassene til og med 16 år. Noen av spørsmålene vet vi enda ikke svaret på, men det blir gitt ytterligere informasjon når dette er tilgjengelig.

Det som er bestemt er at forbudet gjelder alle glidprodukter som inneholder fluor.
 Det er laget en liste med produkter som er uten fluor fra smøreleverandørene.
 Denne vil bli oppdatert fortløpende dersom det kommer nye produkter/ nye leverandører som ønsker inn på listen.

Hvordan blir forbudet håndtert? 
 Det blir ikke gjennomført noen form for sanksjoner (disking eller bøter) i denne sesongen dersom fluor oppdages.
 Dersom det påvises fluor på ski som blir testet, vil deltagers klubb bli informert om dette. Det vil framgå hvilken utøver som har blitt testet med fluor, og det er da ønske at klubben gir en tilbakemelding til Skiforbundet dersom de mener dette testresultatet er feil.
 

Hvordan er testprosedyren:
 Det kan bli testing av fluor i vilkårlige renn for alle klasser til og med 16 år.
 Testen skjer ved at en liten kloss med en form for teip blir plassert i glidsonen på skiene og så fjernes, før skien blir børstet et par strøk.
 Klossen med testresultatet blir forseglet og merket med startnummer før den blir sendt til analyse.
 Testingen kan foregå enten rett før start eller rett etter målgang.

Hva om???
 Det er kommet mange spørsmål om hva skjer dersom det benyttes børste som tidligere er brukt på fluor, eller hva skjer dersom noen preparerer med fluor ved siden av, eller om festevoksen som inneholder fluor glir bakover på skiene….
Vi har ikke alle svar på hvordan dette vil slå ut, men det skal gjennomføres mange tester nå i
 starten på sesongen på testski, som skal finne svarene på om dette vil gi utslag.
Tester så langt viser ikke utslag på dette.
 Videre viser de felttester som så langt er gjennomført at dersom en fluorbehandlet ski er vasket med flourrens så påvises heller ikke flour på sålen.
 Men det skal testes ytterligere på alt dette.


Oppfordringer fra LK
Det finnes mange dyre produkter på markedet som ikke inneholder fluor.
 Vi vil uansett oppfordre alle som smører ski for barn og unge under 17 år til å velge billige produkter som parafinglider og begrense antall par ski.
 I tillegg vil vi oppfordre/henstille alle deltagere, trenere, ledere, foreldre, etc – om å oppføre seg ordentlig på skirenn i vinter, slik at vi unngår «kjipe» situasjoner som utskjelling, baksnakking og mistenkeliggjøring – mao være snille med hverandre!!

HMS!
 Selv om det er et forbud mot fluorholdige glidprodukter i klassene under 17 år, oppfordrer vi alle som smører ski til å bruke beskyttelsesutstyr som hansker og maske.
 Det er fortsatt produkter som kan inneholder stoffer som kan være skadelig for hud og luftveier (finstøv)"
TD- og arrangørkurs langrenn

Postet av Førde IL - Langrenn den 29. Nov 2018

Skikrinsen minner om TD- og arrangørkurs langrenn. Kurset vert halde onsdag 5. desember 2018, kl. 18.00-21.00 på Skei, Thon Jølster hotel.

Vi ynskjer alle gode arrangement til vinteren, både for arrangørar og deltakarar. 

På dette kurset blir ein m.a. oppdatert på rennreglementet og ein får diskutert korleis ein på ein god måte kan gjennomføre dette på arrangementa i Sogn og Fjordane kommande sesong.

Langrennskomiteen oppmodar alle arrangørar av skirenn å stille med rennleiar eller annan person frå rennkomiteen på kurset.

Meir informasjon og påmelding;

https://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2018/11/td--og-arrangorkurs-langrenn/


Påmelding innan søndag 02. desember 2018.
Resultat frå Gålåsprinten 2018

Postet av Førde IL - Langrenn den 29. Nov 2018

I helga starta norgescup for senior med Gålåsprinten 2018. På laurdagens sprint var det også ein klasse for juniorar. Førdeløparane leverte gode resultat:

15 km fri: Gjøran Tefre nr. 5 og Torstein Bu nr. 30 

Sprint fri: Gjøran Tefre nr. 11 og Torstein Bu nr. 26 

Sprint fri junior: Eirik Nordeide Berg nr. 131 og Vetle Uhre Hammersvik nr. 140

15 km klassisk: Torstein Bu nr. 53


Fullstendige resultatlister finn du her: https://www.langrenn.com/norgescup-gaalaa-gaalaasprinten-2018-alle-resultater.6168107-397220.html
Workshop - morgondagens arrangement

Postet av Førde IL - Langrenn den 21. Nov 2018

Work-shop "Morgondagens arrangement".

Måndag 26. november kl. 18.00 i Førde/ Idrettens hus arrangerer Sogn og Fjordane skikrins workshop for skigruppene i Sunnfjord.

Her får skigruppene utvikle sitt "Morgondagens arrangement" gjennom ein engasjerande og involverande work-shop.

Møtet er ope for tillitsvalte, trenarar, føresette, frivillige og alle andre skiinteressert i skigruppene og dei greinspesifikke gruppene. Ta gjerne med aktive og unge frivillige på møta

Måndag 26. november kl. 18.00 i Førde/ Idrettens hus.

Meir informasjon her;

https://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2018/11/morgondagens-arrangement/
Miljøsamling på Beitostølen

Postet av Førde IL - Langrenn den 20. Nov 2018

No nærmar det seg miljøsamling på Beitostølen! Informasjon om samlinga finn de i dei vedlagte dokumenta.

Vel møtt til ei kjekk samling !

Hytteinndeling.xlsx

Gruppedeling.xlsx

Info. skriv 19.11.2018.pdf

Utstyrsliste.pdf

Resultat frå Beitostølen

Postet av Førde IL - Langrenn den 19. Nov 2018

Opningshelga på Beitostølen er forbi, og det endte med nokre svært gode resultat for våre løparar. Gjøran Tefre tok ein knallsterk 4. plass i sprintfinalen, etter å ha vunne prologen. Torstein Bu kom også til kvartfinalen, og vart til slutt nr. 15!

På søndagens 15 km fri vart Gjøran og Torstein høvesvis nr 12. og nr. 66.

Fullstendig resultatliste finn de her:

https://www.langrenn.com/beitosprinten-sesongaapning-beitostoelen-2018-alle-resultater.6166010-1743.html
Sesongopning på Beitostølen

Postet av Førde IL - Langrenn den 16. Nov 2018

Denne helga er det sesongopning for langrennsløparane på Beitostølen. i dag er det 10/15 km klassisk, i morgon sprint og på søndag 10/15 km fri. Frå Førde IL langrenn er følgjande påmeldt:

 • Adrian Helgheim
 • Gjøran Tefre (på bilete)

Alle renna vert sendt på NRK tv og nett.

Vi ønskjer lukke til med sesongopninga!
No kan du bestille "langrennshua"

Postet av Førde IL - Langrenn den 27. Okt 2018

Førde IL langrenn har året (2018/19) LANGRENNSPORTENS VENNER HUE for sal!

Dette er hua til den som likar å gå på ski – det kan også vere ei fin julegåve😊


 • Pris er kr 300,- pr stk.
 • Legg inn bestilling i kommentarfeltet på facebook (antall, navn og telefon nr.)
 • Frist for bestilling: 8. november.
 • Levering omgåande deretter.Open dag på Langeland laurdag 20. oktober

Postet av Førde IL - Langrenn den 12. Okt 2018


Open dag på Langeland, laurdag 20. oktober, kl. 12-15.

Hei alle skivenner - sett av laurdag 20. oktober!

Då inviterer Førde IL Langrenn til Open dagLangeland Ski og Fritidssenter.

*  Kjøp/sal/byte av skiutstyr – finn fram utstyr som de ynskjer å selje, eller byte vekk.
 *  Enkle praktiske råd om skipreparering – ved Bjørn Kristian Sunde i smøreboda (ca kl. 14:00).
 *  Utlån av rulleski til store og små. (må ha med eigne sko og stavar - hugs hjelm)!
 *  Aktivitetar på rulleski, med trenarar frå Langrennsgruppa.
 *  Bli kjent med langrennsmiljøet - styret i langrennsgruppa vil vere tilstades.

*  Enkel servering!

Det vil også bli arrangert ei eiga jentesamling på Langeland denne dagen, sjå eigen informasjon iht. dette: https://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2018/9/jentesamling-langeland/

Førde IL langrenn er opptatt av gjenbruk og miljø og håper at mange finn fram skiutstyr en vil selje eller byte.  Ved spørsmål, kontakt Ørjan Igelkjøn, 91191092.

Skiutstyr som ein vil selje vere merka med pris og anna relevant informasjon, samt kontakt informasjon mht. navn og tlf. nr.

Vel møtt😊

Førde IL Langrenn
Klubbrabatt hjå Erdal Sport

Postet av Førde IL - Langrenn den 12. Okt 2018

Medlemmer av Førde IL langrenn får god pris på varer ein handlar hjå vår samarbeidspartnar Erdal Sport:

 • Klubbkveld på Erdal Sport med 25 % rabatt på skiutstyr frå Madshus, Fischer, Salomon, Alpina , Swix og Rode.
 • 20 % rabatt ved supplering av nemnde utstyr, og anna treningsutstyr i sesongen.
 • 10 % rabatt på tilgjengelege varer på Erdal Sport.

Varene ein kjøper med klubbrabatt skal vere til eige bruk. Det er altså ikkje anledning til å kjøpe gåver og liknande med klubbrabatt.

For å få klubbrabatt når du handlar må du ha med deg gyldig "klubbkort". Langrennsgruppa har sendt over medlemsliste til Erdal Sport og dei vil lage klubbkort til oss.

God handel!
Dugnadsliste Rulleskirenn Langeland 14/10.

Postet av Førde IL - Langrenn den 8. Okt 2018

I lenkja under finn ein dugnadslista  til rulleskirennet på Langeland 14/10. 


Rulleskirenn dugnad 2019.pdf
Oppstart av trening torsdag 18. oktober

Postet av Førde IL - Langrenn den 5. Okt 2018

Informasjon om langrennstrening sesongen 2018/2019.


Trening for alle grupper startar opp i veke 42. Treningane vert flytta til Langeland når det er gode nok forhold. Informasjon om dette vil kome på heimeside/facebook.

Påmelding: https://langrenn.fordeidrettslag.no/p/13979/trening

Aldergruppe

Kontaktpersonar

Telefon

Treningstid/oppmøtestad

1. og 2. klasse

Kristin Burø

Anne Therese Kusslid

95191157

97661614

Torsdag kl 18 – 19.

Førdehuset v/kunstgrasbana

3. og 4. klasse

Ola Sølvberg

Eirin Hegrenes

99553890

92091569

Torsdag kl 18 – 19.

Førdehuset v/kunstgrasbana

5. og 6. klasse

Øyvind Helle

Leif Sverre Høyvik

98428318

99706065

Torsdag kl 18 – 19.

Førdehuset v/kunstgrasbana

7. og 8. klasse

Yngve Thorsen

Gert Rørvik

90802575

95223216

Torsdag 18 – ca 20.30

Sunde skule ute/inne.

9 kl og eldre

Daniel Tormodset

Asgeir Årdal

97577437

95776292

Torsdag 18 – ca 20.30

Sunde skule ute/inne.


7 kl og eldre


*Yngre utøvarar kan delta men må då ha med seg føresett.

Daniel Tormodset

Yngve Thorsen

97577437

90802575

Tysdag 18 – ca 19.30

Bunnpris Bruland, intervalltrening ute.


Generell informasjon om treningane:

 • Møt presis.

 • Ha på deg refleksvest

 • Klede og sko etter verforhold.

 • Frå 5. klasse bør ein alltid ha med seg skistavar. Hugs å merke desse.

 • Frå 7 kl bør ein ha med hovudlykt.


Generelle spørsmål angåande trening og sesongen 2018/2019 kan rettast til sportsleg utval

Ørjan Igelkjøn

91191092

Eivind Skaar

99233925

Roger Øye Pollen

97125134Hjarteleg velkommen til både nye og gamle fjes.
Miljøsamling på Beitostølen

Postet av Førde IL - Langrenn den 5. Okt 2018

Det er snart klart for ei ny samling på Beitostølen. Dette er ei samling med fokus på miljø, og er opa for alle medlemmer av FIL langrenn med familie.

Tid: Samlinga vert 23.-25. november.

Hytter:  det er bestilt 5 hytter i Knuts Hyttegrend. Det er sengeplass til 6 personar i kvar hytte. 

Pris: 450 kr per person for heile helga.

Sengeklede og handklede: dette må ein ta med sjølve. Det kan ev. leigast for 100 kr per sett

Reingjering: dette ordnar ein sjølve ved avreise

Transport: det vert ordna samkøyring i privatbilar. Gje beskjed i påmelding om du kan køyre eller treng transport.

Påmelding: send e-post til yngve.thorsen@coop.no innan 9.11.2018.


Vi håpar mange har lyst til å vere med på ei kjekk helg på Beitostølen!
Jentesamling Langeland 20 Oktober.

Postet av Førde IL - Langrenn den 4. Okt 2018

Laurdag 20 Oktober inviterar Førde IL Langrenn i samarbeid med skikrinsen til jentesamling ved  Langeland skisenter.

Samlinga er open for alle jenter fødd 2003-2006.

Trenara vil vere Inga Kårstad Skaar, Ane Brekke og Renate Pollen.

Ein finn meir info om program og påmelding på skikrinsen si heimeside.

https://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2018/9/jentesamling-langeland/
Rabattert brukarbetaling på Langeland

Postet av Førde IL - Langrenn den 2. Okt 2018

Brukarbetaling på Langeland vert mellom anna nytta til løypekøyring og anna vedlikehald av anlegget. Prisane for sesongen 2018/2019 er som følgjer:

 • Årskort 750,-
 • Dagskort 70,-
 • Årskort for aktive medlemmer i Førde IL langrenn 500,-

Den rabatterte prisen for våre medlemmer føreset at ein betalar treningsavgift og årskort innan 30.11.2018. For å få tilsendt faktura for brukarbetaling og trening må de melde på til trening via denne lenka https://langrenn.fordeidrettslag.no/p/13979/trening. Dette kan de gjere allereie no!  

Sidan Langeland Ski og Fritidssenter no er eit heilårsanlegg, med rulleskiløype, er det innført brukarbetaling heile året.

Satsane for treningsavgift 2018/2019 finn de her https://langrenn.fordeidrettslag.no/p/15017/medlemskap


(bilete: www.firda.no)
Sliping av langrennsski

Postet av Førde IL - Langrenn den 14. Sep 2018

Sliping av langrennsski

Vår samarbeidspartner Intersport Erdal Sport foretar felles innsending av ski til sliping – til Bjørn Myhre Sport.

 • Skia må leverast inn til Erdal Sport innan fredag 21. september.
 • Skia skal leverast med rein såle, og utan binding.
 • Merk skiparet med kva skislip/struktur en ynskjer. (i tillegg til navn og telefon nr.)


Pris kr 600,- pr par.  (frakt kjem i tillegg)


Pris på frakt vil være avhengig av kor mange par en sender. Det blir gjort felles forsendelse, dess fleire par, dess gunstigare pris blir det for frakt pr par.
Trenar og foreldremøte måndag 10 september.

Postet av Førde IL - Langrenn den 6. Sep 2018

 

Trenar og foreldremøte måndag 10.09 kl. 18.00 – 19.30 i Hafstadparken.

 

Førde IL langrenn ynskjer trenarar, foreldre og andre interesserte velkomne til trenar/foreldremøte i Hafstadparken.

Trening for alle grupper startar opp i veke 42. Vi ynskjer å informere litt om våre tankar rundt treningane og sesongen 2018/2019. Mesteparten av tida vil vi bruke på å koordinere og planlegge treningane

 

Sakliste:

- Velkommen v/styret.

- Diverse informasjon v/styret.

Enivest skiskule, utlån av rulleski, byttedag, miljøsamlingar.

- Vi deler oss i grupper/planlegging av trening.

  

Velkommen!

 

 
Dugnadsliste til Førde Opp.

Postet av Førde IL - Langrenn den 29. Aug 2018

I vedlegg finn ein dugnadslista til Førde Opp på Lørdag 1 september. 

Tusen takk til alle som stiller på dugnad!

førde opp 2018.pdf
Fellestrening fram til haustferien

Postet av Førde IL - Langrenn den 14. Aug 2018


Fellestrening fram til haustferien

Her finn de oversikt over fellestrening fram til haustferien. Alle utøvarar er velkomne, men dei som går i 7. klasse eller yngre bør ha med seg ein vaksen. Alle treningane startar kl. 18.00 og varer til ca. kl. 19.30. Det er viktig at alle har med seg drikke og gjerne en liten matbit til etter trening. Ta med tørt skift til alle økter. For treningane  på Langeland er det mulig å låne rulleski for dei som ikkje har. Du må ha med eigne stavar og skisko med rottefellabinding.

Vel møtt til trening! 


Tirsdag 21.August:

 • Vie: vi spring fra gamle sementen og inn til Soleide. 6x600m.

Torsdag 23.August

 • Langeland: Klassisk intervall der vi deler løypa i 2 drag. Fra stadion til krysset mellom 2 og 3km, og derifra til ein kryssar postveien og renne rolig ned igjen på stadion.

Tirsdag 28.August:

 • Reset: Rolig joggetur til Langeland og tilbake. Nokre hurtighetsdrag (maks 100m).

Torsdag 30.August:

 • Langeland: Testløp samme distanse som i vår, friteknikk. Fellesstart kl. 18:30.

Tirsdag 4.September:

 • Hafstadfjellet: Oppmøte ved Bunnpris Bruland. Ta med stavar. 5x5min og 4-5x3min for dei yngste.

Torsdag 6.September:

 • Langeland: Rolig klassisk økt med litt hurtighet.

Tirsdag 11.September:

 • Hafstadfjellet: Oppmøte ved Bunnpris Bruland, ta med stavar. Pyramideintervall.

Torsdag 13.September:

 • Langeland: rolig økt skøyting, fokus på teknikk.

13-16 september samling Jølster for krinslaget

Tirsdag 18.September:

 • Hafstadfjellet: Oppmøte ved Bunnpris Bruland, ta med stavar. 5-6x2min

Torsdag 20.September:

 • Langeland: Klassisk 10 drag fra stadion og opp på flata i sprinten (ca 1min)

Tirsdag 25.September:

 • Hafstadfjellet: Oppmøte ved Bunnpris Bruland, ta med stavar. 5x5min og 5x3min

Torsdag 27.September:

 • Langeland: skøyting, rolig økt

28. september til 2. oktober samling Hemsedal for krinslaget

Tirsdag 2.Oktober:

 • Førde stadion. Intervallar på friidrettsbana og litt spenst.

Torsdag 4.Oktober:

 • Langeland: Skøyting.

HAUSTFERIE
Førde Opp - dugnad 😊

Postet av Førde IL - Langrenn den 9. Aug 2018

Førde Opp vert arrangert lørdag 1 september! Førde langenn har i år og litt kjekk dugnadjobb denne dagen.

Vi treng folk til pakking av startnr fredagen, lørdag til påmelding og utdeling av startnr fra ca 9-12.30, vakter på toppen til bl.a innsamling av brikker og premieutdeling fra ca 12.30-15.00

Så vi håper du vil melde deg til ein kjekk dugnadsdag😊

https://fordeopp.no/
Informasjonsmøte for frivillige til Førdefestivalen.

Postet av Førde IL - Langrenn den 29. Jun 2018

Det blir informasjonsmøte for alle frivillige til Førdefestivalen Søndag 1 Juli kl 19.00.                

Alle frivillige får 1 stk fribillett per vakt, desse kan hentast Søndag eller på festivalkontoret før kl 12 ein anna dag. 

For meir info sjå heimesida til Førdefestivalen under fana «frivillige» 

Invitasjon frivilligmøte og - fest.pdf
Dugnad Førdefestivalen.

Postet av Førde IL - Langrenn den 22. Jun 2018

I vedlegget ligg Dugnadslista til Førdefestivalen.

Oppmøte på Førdehuset: 

Torsdag: Oppmøte 21.15 - ferdig ca 00.30

Fredag: Oppmøte 20.15 - ferdig ca 01.00

Lørdag: Oppmøte 21.45 - ferdig ca 01.00

Ein stor Takk til alle som stiller opp på dugnad, dugnadsinnsats er viktig for drifta til langrennsgruppa!  

Velkommen til ein kjekk dugnad😊


Dugnad Førdefestivalen.xlsx
Bystien Førde Opp - laurdag 1. september

Postet av Førde IL - Langrenn den 14. Jun 2018


Set av datoen 1. september 2018 allereie no. Dette er dagen for Bystien Førde Opp - folkefest, masemønstring og motbakkeløp!

Førde Opp flyer A5 2018.pdf
Gaular IL inviterer til rulleskirenn 29 juni på Langeland!

Postet av Førde IL - Langrenn den 12. Jun 2018


https://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2018/6/rulleskirenn-langeland/Førde IL langrenn er tilbake på vinnarsporet i Helse Førde-stafetten

Postet av Førde IL - Langrenn den 7. Jun 2018


Førde IL langrenn sikra sigeren både i senior- og juniorklassen på gårsdagens Helse Førde-stafett. Andrelaget vårt vart nr. 7 i seniorklassen. For dei som tok heile løpet åleine vart Roger Øye Pollen nr. 2, og Adrian Helgheim nr. 7 i seniorklassen. Oliver Bosdal Thorsen vart nr. 2 i juniorklassen.

Lagoppstillinga til dei to vinnarlaga var som følgjer:

Senior

Ingrid Narum

Oliver Bosdal Thorsen

Sebastian Tveit

Ane Brekke

Tristan Engebø Ullebø (to etappar)

Junior

Mathias Helgheim

Elias Husa

Linnea Lundekvam

Ulrik Nilsen

Martin Espe

Erik Alnes Litsheim


Godt levert alle saman!
Dugnad Helse Førde stafetten

Postet av Førde IL - Langrenn den 5. Jun 2018

helse førde stafett 2018.pdf
Vinnarar av toppidrettsstipendet frå Førde IL 2017-2018

Postet av Førde IL - Langrenn den 18. Mai 2018


Tradisjonen tru vart Førde IL sitt toppidrettsstipend delt ut under arrangementet i Førdehuset 17. mai. Biletet viser dei tre vinnarane;  f.v. Gjøran Tefre, (langrenn) Karoline Holsen Kyte (friidrett/langrenn) og Håvard Gutebø Bogetveit (skiskyting). Elles fekk Kristian Bell (fotball) Finn Friis Hafstad minnefondspris, han var ikkje til stades når biletet vart teke.

Gratulerer til alle vinnarane!
Helse Førde-stafetten for utøvarar fødde i 2005 og 2006

Postet av Førde IL - Langrenn den 16. Mai 2018

For påmelding til Helse Førde-stafetten for utøvarar fødde i 2005 og 2006 ; send sms til Halvard Brekke - 99556990. Frist 31.05.18.

Du kan også melde deg på barneløp, lang eller kort løype. Individuell påmelding.

Dette er lag påmeldt via Førde IL friidrett. Vi ynskjer at våre løparar stiller opp for friidretten på ulike stafettar og arrangement. Minner om at friidretten har trening måndagar kl 18 på Førde stadion. Velkommen!
Trening fram til skuleferien

Postet av Førde IL - Langrenn den 16. Mai 2018

Trening fram til skuleferien:

Dette gjeld fellesøkter for utøvarar 13 år og eldre. Yngre utøvarar er velkomne, men dei må ha med seg føresette. Rulleski kan de låne på Langeland, men de må sjølve ha med skisko (rottefella) og stavar.

Alle øktene startar kl:18.00 og varer til ca kl:19.30.

Tirsdag 22.mai: Oppmøte ved gamle sementen på veg. Intervall 600m
Torsdag 24.mai: Testløp rulleski skøyting . (Løparane bestemmer sjølv kor mange rundar dei vil gå på 2km. Det blir fellesstart)
Tirsdag 28.mai: Oppmøte bunnpris Bruland, 5x3min for dei yngste, 5x5min for dei eldste.
Torsdag 31.mai: rulleski Langeland klassisk, i hovudsak ei roleg økt med litt hurtighet.
Tirsdag 5.juni: Oppmøte ved hovedinngangen til sjukehuset, roleg joggetur gjennom løypa til helse Førde stafetten.
Onsdag 6.juni: helse Førde stafetten.
Torsdag 7.juni: rulleski Langeland skøyting. Roleg.
Tirsdag 12.juni: Oppmøte Reset, 3 eller 4 minutt intervall 5-6 stk.
Torsdag 14.juni: rulleski Langeland klassisk med hurtighet.
Tirsdag 19.juni: Oppmøte ved gamle sementen på Vie, intevallar 6stk på 600m. 
Torsdag 21.juni: rulleski Langeland skøyting.


Ved spørsmål om øktene ta kontakt med Daniel Tormodset.


Vel møtt!
Påmelding til Helse Førde-stafetten

Postet av Førde IL - Langrenn den 9. Mai 2018


Påmelding til Helse Førde-stafetten onsdag 06 juni 2018.

Dersom du ynskjer å delta for Førde IL langrenn, kan du legge att ei melding i kommentarfeltet (facebook), evt sende ein sms til Daniel Tormodset - 97577437.

Løypegjennomgang vert tysdag 5. juni kl. 18. Oppmøte ved SSSF. Laginndeling vil vere klar måndag 4. juni og vert lagt ut på heimeside/facebook.

Vi har ei nedre intern aldersgrense frå 8. klasse (2004 årgangen i 2018).

Yngre utøvarar vert oppmoda til å stille på barneløp kort eller lang løype.

Påmeldingsfrist: Torsdag 31.05.18
Årets dugnad

Postet av Førde IL - Langrenn den 30. Apr 2018


I fjor var det Tour des Fjords, i år vert det Førdefestivalen!

Førde IL langrenn har i år fått dugnadsoppdrag under Førdefestivalen 4.-8. juli. Det gjeld relativt korte vakter på kveldstid i samband med dansetilskipingane i Førdehuset. Vi treng vakter over 18 år, og av begge kjønn. Tidspunkt er som følgjer:

Torsdag 5. juli: kl 21.00 - kl 00.30

Fredag 6. juli: kl 20.00 - kl 01.00

Laurdag 7. juli: kl 21.30 - kl 01.00 

Dette er ein godt honorert dugnad, som mellom anna er viktig for å skape aktivitet i gruppa, oppretthalde diverse refusjonsordningar, og halde treningskontingenten på eit relativt lågt nivå.

Ein del utøvarar får relativt stor økonomisk støtte frå klubben i form av ulike refusjonsordningar. Klubben håpar at desse vil gi tilbake til klubben ved å stille på dugnad!

Vi håpar mange kan stille sjølv om dette er ferietid for mange! Meld deg på i kommentarfeltet på facebook, eller på e-post orjan.igelkjon@enivest.net. Skriv kva vakt som passar for deg!
Dugnad på Langeland tysdag 24. april

Postet av Førde IL - Langrenn den 20. Apr 2018

Etter å ha avslutta ein flott skisesong er det no tid for den årlege dugnaden på Langeland og Skihytta Kleiva. Dei siste åra har det vore noko dårleg oppmøte på denne viktige dugnaden. Skihytta er eit viktig møtepunkt for alle oss som er glade i Langeland, og det er difor viktig at vi tar vare på hytta! Dersom vi er mange, er dette ei heilt overkommeleg oppgåve, og det kan til og med bli tid til ein triveleg prat!

Dugnaden vert tysdag 24. april. kl 17.30 til ca. kl 20.00.

Oppgåver som skal utførast er rydding av uteområdet, og inne i skihytta/smørbrød. Skihytta og smørebod skal støvsugast og vasket.

Det vert lett servering underveis.

Styret stiller – kjem du?  - i så fall kjekt😊    

Meld i kommentarfeltet (facebook) kven som kan komme, og kva en ynskjer å bidra med.
Kakebakarar til premiefesten

Postet av Førde IL - Langrenn den 18. Apr 2018

Skal det bli kakebord på premiefesten må vi ha kakebakarar. Det har tidlegare vist seg at skiløparar er glade i kaker, så vi treng mange! Heldigvis ser det ut til at dei også er flinke til å bake kaker 😀. Sjekk lista for å sjå om du er ein av årets kakebakarar. Du vel sjølv kva du vil bake.

Kakebakerliste Premiefest 2018.pdf
Hugs premiefest på søndag

Postet av Førde IL - Langrenn den 18. Apr 2018

Premiefest- søndag 22. april:

Oppstart kl 15:30, Scandic Sunnfjord Hotel

Premiering for SSF Cup 2018 – karusellrenn, dei som har delteke på 4 eller fleire renn får deltakarpremie

Lagsmeisterskap klassisk

Kaker og kaffi-pause (sjå kakebakarliste i anna oppslag)

Lagsmeisterskap frstil

Utdeling av skimerker

Trekning på loddsal

Trekning av hovudpremiar, alle som har gått 6 renn

Trekning av premar til dugnadspersonell  ( 4 eller fleire dugnader på arr)

 

Førde IL langrenn ynskjer vel møtt😊
Trenarkurs på sommarsnø

Postet av Førde IL - Langrenn den 17. Apr 2018

Sogn og Fjordane skikrins arrangerer trenarkurs på Sognefjellet i slutten av juni. Trenar I-kurs vert arrangert 26.-29. juni, og Trenar II-kurs 22.-26. juni. For utfyllande informasjon sjå skikrinsen sine nettsider   https://www.skiforbundet.no/so...

Trenarar er viktige for all den aktiviteten som skjer i klubben vår. Difor vil Førde IL langrenn dekke kursavgifta på trenarkurs for dei som ønskjer å delta.

Vi håpar nokon har lyst, og anledning til å delta på kurs. Påmeldingsfristen er 1. juni.
Premiefest søndag 22. april

Postet av Førde IL - Langrenn den 13. Apr 2018

Tradisjonen tru vert det sjølvsagt premiefest også i år. Denne vert arrangert søndag 22. april kl 15.30 på Sunnfjord Scandic Hotel.

Det vert premiering for skimerke, lagsmeisterskap og SSF- cup (karusellrenn). Det vert også loddsal.

Meir info kjem seinare.

Velkommen!
Knallsterk 5. plass til Førde på lagsprint i NM

Postet av Førde IL - Langrenn den 6. Apr 2018


Som mange sikkert fekk med seg på tv i går, tok Torstein Bu og Gjøran Tefre ein sterk 5. plass for Førde IL på lagsprinten under NM del 2 i Alta. Dette er same plasseringa som i fjor.

Klubben gratulerer!

I dag fredag er Torstein og Gjøran påmeldt til 10 km klassisk, og laurdag står 50 km på programmet. Lukke til vidare med avslutninga av sesongen!

https://www.firda.no/forde/nyh...
Beste 3-mannslag på Holmøyskarrennet

Postet av Førde IL - Langrenn den 29. Mar 2018


Årets Holmøyskarrenn var arrangert søndag 25. mars, og Førde IL langrenn vart beste 3-mannslag. Med på laget var Øystein Støfring, Brage Burø Sunde og Oliver Bosdal Thorsen. For resultatliste sjå skikrinsen sine nettsider.
Laglege - Anders Bjørkhaug

Postet av Førde IL - Langrenn den 22. Mar 2018

Førde IL langrenn har nå fått egen laglege. Anders Bjørkhaug  er utdannet barnelege, og han er også under spesialisering som idrettslege. Han har blant annet erfaring innen lungemedisin, med bl.a. astma og anstrengelsesutløste pustebesvær. Som ledd i idrettsmedisinutdannelse vil han bygge kompetanse innen bl.a. treningslære, skadeforebygging, idrettsskader og kosthold. Ut over å være medisinsk ansvarlig ved arrangementer i regi av Førde IL Langrenn, vil han kunne være tilgjengelig for rådføring/veiledning og grupperelatert undervisning innen overnevnte tema.
Takk for bidrag til Kalsetrennet 2018!

Postet av Førde IL - Langrenn den 21. Mar 2018

 

Stor takk til bedrifter i Førde-området som har bidratt med økonomisk støtte eller gåve-premiar i samband med årets arrangement – som vart avvikla under strålande værtilhøve søndag 25. februar. Møbelringen, Førde Varehus

Autoforum

Berge & Co

XL Farsund Bygg

Astrid Blomster

Sparebanken Sogn og Fjordane

DnB

Sparebanken Vest

Sparebank 1

Coop Extra

Enivest

Skeidar

Felleskjøpet

Bohus Førde

Toyota Nordfjord og Førde

Erdal Sport – Intersport

Credicare

Sport1 Førde

Jakt & Fritid

Norli Førde

Din Sport

Outlet Sport

Norsk Gjenvinning

Førde Stål

PwC

Bruland Pallefabrikk

Fjordane Reisebyrå

Bilskadesenteret

Huseklepp

John Holvik

Multi Maritime

Atle Naustdal

Deloitte

Førde Vulk

Artic Group Ships

Sunnfjord Betong

Esso, Førde Bil og Rekvisita

Førde Bygg

Sunnfjord Energi

Gravdalgruppa

Fjordane IT

Fjord-Data

Arnes Dame og Herrefrisør

Firda Billag

Førde Sementvarefabrikk

Arki Arkitektar

Farsund & Naustheller

Byggteam AS
Siste skitrening vert torsdag 22. mars

Postet av Førde IL - Langrenn den 21. Mar 2018

Vi  avsluttar fellestreningane for dei yngste gruppene i morgon torsdag 22. mars.

For gruppa 7. klasse og eldre held vi fram med treningar torsdagar kl 18.00-19.30 så lenge det er forhold til det. Yngre utøvarar som ønskjer å delta er velkomne til det, men det vert ikkje laga eige opplegg for desse, om ikkje anna er annonsert spesielt på facebook/nettside.

Vi vil få takke for ein flott skisesong, som ikkje er på langt nær over, sjølv om fellestrening vert avslutta. Vi håpar alle har hatt det kjekt på trening, og vil vere med når vi startar opp att til hausten. I mellomtida håpar vi alle vil nytte seg av løypene på Langeland utover våren!

Vel møtt til siste trening!
Kongleskileik

Postet av Førde IL - Langrenn den 15. Mar 2018

I samarbeid med vår hovedsponsor Sparebanken Sogn og Fjordane vert det søndag arrangert Kongleskileik.

Dette skriv Sparebanken Sogn og Fjordane på heimesida si: 

"Førde

Kongleskileik på Langeland søndag 18. mars


KongleskileikDå er det klart for årets skileik!

Stad: Langeland – frammøte ved skihytta Dag: Søndag 18. mars Tidspunkt: kl. 12:00 – vi avsluttar ca kl. 15:00

Instruktørar frå langrennsgruppa i Førde Idrettslag vil i samarbeid med banken arrangere skileik og anna moro i snøen på Langeland.

For å vere med på skileikane treng du skiutstyr, godt med klede, mat og drikke. Du kan også ta med deg akebrett om du ønskjer det.

Vi håper at mor, far eller ein annan vaksen person kan vere med deg i løypa og at dei også tek med seg ski. I matpausen samlast vi rundt bålet der det er høve til å grille medbrakte pølser. Vi serverer varm og kald saft.

Diplom til alle som deltek.

Skileiken passar best for barn mellom 3 og 10 år, men ta gjerne med søsken eller ein ven som ikkje er Konglekunde.

Ser deg på Langeland! "
Brukarrettleiing for kioskvakt

Postet av Førde IL - Langrenn den 11. Mar 2018

For dykk som har kioskvakter på Langeland finst det no ei brukarrettleiing, som gjev ei god oversikt over arbeidsoppgåver. Du finn denne her https://langrenn.fordeidrettsl...
Junior NM i Steinkjer

Postet av Førde IL - Langrenn den 4. Mar 2018


Denne helga har junior-nm vore arrangert i Steinkjer. 8 utøvarar frå Førde har delteke og levert mange gode resultat. Mellom anna gjekk Gyrid inn til ein 18 plass på 5 km fri, Ane vart nr. 23 på 10 km klassisk, Vetle og Brage vart høvesvis nr 39 og 50 på 20 km klassisk. Alle løparane deltok også på stafettlag for krinsen, der beste herrelag vart nr 20, og damelaget, som var eit reint Førde-lag vart nr 35. På bilete: Ane, Synneva og Gyrid.

7,5/10/15/20 km klassisk5/10 km fristafett (krins)
Vetle Uhre Hammersvikm19/203910720
Brage Burø Sundem19/20505320
Andreas Bjørvik Fuglem19/209510561
Eirik Nordeide Bergm19/20200221113
Gyrid Øygardk17491835
Ane Brekkek18233035
Synneva Iren Kvilek18543235
Inga Kårstad Skaark19/20676035

https://www.skiforbundet.no/st...
Gjøran nær semifinale i Lahti!

Postet av Førde IL - Langrenn den 3. Mar 2018


Gjøran leverte svært godt i sin første verdscup-sprint i Lahti i dag. Etter 8. beste tid i prologen var han klar for kvartfinale. Gjøran var med nesten heilt inn, og gjekk over mål som nr 3. Tida var desverre nokre tidel for sakte til å gå vidare til ein semifinale. Dette var uansett ein svært god prestasjon av Gjøran, og vi ser fram til neste løp.

https://www.firda.no/ski/sport...
Årsmøte 7. mars

Postet av Førde IL - Langrenn den 2. Mar 2018

Årsmøte for Førde IL langrenn vert onsdag 7. mars kl 18.30, på FIL-huset i Hafstadparken. Alle medlemmer er velkomne. Under finn du aktuelle dokument.

Innbyding: Årsmøte.07.03.18.docx

Rekneskap 2017: Rekneskap Langrenn_2017 åm.pdf

Budsjett 2018: Budsjett 2018 åm.pdf

Årsmelding 2017: Årsmelding 2017-fil-l-12.doc

Annonse årsmøte: 07.03.18.docx


Vel møtt!
Gjøran er klar for world cup!

Postet av Førde IL - Langrenn den 28. Feb 2018


Etter fleire gode prestasjonar den siste tida har Gjøran no konkurrert seg inn i troppen som skal gå wc-sprint i Lahti.

Førde IL langrenn er stolte og ønskjer Gjøran lukke til!

https://www.langrenn.com/flere...
Vinnarar av gåvepremiar på Kalsetrennet

Postet av Førde IL - Langrenn den 28. Feb 2018

Dei heldige vinnarane av gåvepremiar på Kalsetrennet finn du her:

 Vinnarar av gåvepremiar på Kalsetrennet.docx
Resultat frå Skandinavisk cup i Trondheim

Postet av Førde IL - Langrenn den 25. Feb 2018

I helga har det vore arrangert Skandinavisk cup i Trondheim. Tre Førdeløparar har vore i aksjon, og med følgjande resultat:

sprint fri10 km klassisk15 km frisamanlagt
Torstein Bu14967177
Adrian Helgheim131174156159
Gjøran Tefre43469

https://www.skiforbundet.no/so...
Resultat frå hovudlandsrennet på Lygna

Postet av Førde IL - Langrenn den 25. Feb 2018

Førde-løparane sine resultat i hovudlandsrennet ser du under:

klasse5/7,5 km klassisksprint frilangrennscrossstafett (krins)
Hedda Kleiven Eikesetj15142177130
Kristina Skaflestad Hegrenesj15151181
Henriette Skaflestad Hegrenesj16136156
Steffen Sjøvold-Igelkjøng1523520321387
Thristan Engebø Ullebøg16991052732
Oliver Bosdal Thorseng161201539232

https://www.langrenn.com/hoved...
Skandinavisk cup i Trondheim

Postet av Førde IL - Langrenn den 22. Feb 2018

I helga vert finalen i Skandinavisk cup arrangert i Trondheim. Fredag skal løparane gå sprint fri, laurdag er det 10 km klassisk, før helga vert avslutta med 15 km fri jaktstart på søndag. Desse tre løparane frå Førde er påmeldt:

Gjøran Tefre

Torstein Bu

Adrian Helgheim

Skandinavisk cup kan de sjå på ski-tv: www.skiforbundet.no/langrenn/n...

Lukke til!
Hovudlandsrenn på Lygna

Postet av Førde IL - Langrenn den 22. Feb 2018

Denne helga går hovudlandsrennet av stabelen på Lygna. Dette er "NM" for 15 og 16-åringar. Fredag skal løparane gå 5 og 7,5 km klassisk, laurdag sprint fri, og helga vert avslutta med stafett på søndag. Frå Førde er desse løparane påmeldt:

klasse
Steffen Sjøvold-Igelkjøng15
Hedda Kleiven Eikesetj15
Kristina Skaflestad Hegrenesj15
Henriette Skaflestad Hegrenesj16
Thristan Engebø Ullebøg16
Oliver Bosdal Thorsen g16

https://www.skiforbundet.no/hl...


Vi ønskjer lukke til!
Resultat frå norgescup junior i Holmenkollen

Postet av Førde IL - Langrenn den 20. Feb 2018

Her ser du Førde-løparane sine resultat i nc junior sist helg. Sprinten var NM-renn.

klasse5/10 km frisprint7,5/10/15 km klassisk
Brage Burø Sundem19/20688048
Vetle Uhre Hammersvikm19/2011013575
Eirik Nordeide Bergm19/20212198
Andreas Bjørvik Fuglem19/20143187133
Gyrid Øygardk17437264
Synneva Iren Kvilek183840
Ane Brekkek183347
Inga Kårstad Skaark19/206176

Fullstendige resultatlister finn de her: https://www.skiforbundet.no/ko...
Norgescup i Holmenkollen

Postet av Førde IL - Langrenn den 15. Feb 2018


Denne helga er det Norgescup for junior i Holmenkollen. Fredag skal løparane gå 5/10 km fri, laurdag står klassisk sprint på programmet, og helga vert avslutta med 7,5/10/15 km klassisk. Følgjande løparar frå Førde er påmeldt til renna i Kollen:

Klasse5/10 km frisprint7,5/10/15 km klassisk
Sebastian Tveitm17
Brage Burø Sundem19/20
Vetle Uhre Hammersvikm19/20
Eirik Nordeide Bergm19/20
Andreas Bjørvik Fuglem19/20
Gyrid Øygardk17
Synneva Iren Kvilek18
Ane Brekkek18
Inga Kårstad Skaark19/20

Vi ønskjer Sunneva Iren (bilete) og resten av gjengen lukke til!
Påmelding konkurranseklassane Kalsetrennet 25.02.2018

Postet av Førde IL - Langrenn den 14. Feb 2018

Det er opna for påmelding for konkurranseklassane i Kalsetrennet 25.02.2018


Påmelding Kalsetrennet 25.02.2018
Kalsetrennet 2018 - Opna for påmelding

Postet av Førde IL - Langrenn den 14. Feb 2018

Det er opna for påmelding til Kalsetrennet 25.02.2018 på Langeland. Fellesstart alle klassar. Rennet går i klassisk.


Påmelding Kalsetrennet 2018
Førde IL Langrenn inviterar til Grasrottrenarkurs i samarbeid med Sogn og Fjordane Skikrins 22 februar på Langeland.

Postet av Førde IL - Langrenn den 13. Feb 2018

https://www.skiforbundet.no/gl...
Startliste karusellrenn 4-2018

Postet av Førde IL - Langrenn den 12. Feb 2018

Startliste karusellrenn 4-2018
Resultat frå Norgescup på Åsen

Postet av Førde IL - Langrenn den 11. Feb 2018

Førde-løparane oppnådde følgjande resultat i helgas Norgescuprennn, som vart arrangert av Åsen IL:

sprint20/30 km klassisk10/15 km fri
Gjøran Tefre18
Torstein Bu91944
Adrian Helgheim89105
Karoline Holsen Kyte16

Fullstendig resultatliste her: https://www.langrenn.com/resul...
Seier til Gjøran i Norgescup!

Postet av Førde IL - Langrenn den 9. Feb 2018


Denne helga vert det arrangert Norgescup for senior på Åsen, og det starta på beste vis for Førde IL. Etter å ha vorte nr 2 i prologen gjekk Gjøran Tefre inn til seier i sprintfinalen! Også Torstein Bu leverte eit sterkt løp med 9 plass totalt. Adrian Helgheim vart nr 89.

Helga held fram med 20/30 km klassisk i morgon og 10/15 km fri på søndag. Til desse renna er også Karoline Holsen Kyte og Roger Øye Pollen påmeldt.

Fullstendig resultatliste finn de her:

https://www.langrenn.com/norge...
Resultat karusellrenn 3-2018

Postet av Førde IL - Langrenn den 6. Feb 2018

Resultat karusellrenn 3-2018
Startliste karusellrenn 3-2018 06.02.2018

Postet av Førde IL - Langrenn den 5. Feb 2018

Startliste karusellrenn 3-2018
Ei flott helg i Holmenkollen!

Postet av Førde IL - Langrenn den 4. Feb 2018


Gjengen som har vore i Holmenkollen melder om ei flott helg i nasjonalanlegget. Løparane leverte også mange gode resultat. Her er det mange i kvar klasse! Resultata til Førde-løparane vart som følgjer:

klasse3 km klassisk3 km fri
Aksel BjørkhaugG1311975
Magnus Furnes DegnepollG137931
Kasper HolmeG13169132
Sigve Hafstad OttesenG133236
Martin EspeG1413999
Tobias HolmeG1411774
Elias Amsrud HusaG14106102
Ole Martin NondalG14161154
Andreas TefreG145439
Thomas TefreG146771
Guri Line BrekkeJ13105
Ida Kristin NondalJ13121110
Jenny SølvbergJ13115125
Mali Monica EngesæterJ147266
Linnea Otternes LundekvamJ143882


Ungdommens Holmenkollrenn

Postet av Førde IL - Langrenn den 2. Feb 2018


I helga vert Ungdommens Holmenkollrenn arrangert. Dette er eit tradisjonsrikt skirenn der 13- og 14-åringar frå heile landet konkurrerer i nasjonalanlegget Holmenkollen. Frå Førde reiser ein tropp på heile 15 løparar! Nokre av dei var med også i fjor, som de kan sjå av bilete over, og det er kjekt å sjå at det freistar til gjentaking i år. Vi Håpar alle utøvarar og foreldre får ein fin tur, og ei god oppleving både i og utanfor løypa.

Lukke til!

Frå Førde IL er følgjande påmeldt:

Aksel BjørkhaugG13
Magnus Furnes DegnepollG13
Kasper HolmeG13
Sigve Hafstad OttesenG13
Martin EspeG14
Tobias HolmeG14
Elias Amsrud HusaG14
Ole Martin NondalG14
Andreas TefreG14
Thomas TefreG14
Guri Line BrekkeJ13
Ida Kristin NondalJ13
Jenny SølvbergJ13
Mali Monica EngesæterJ14
Linnea Otternes LundekvamJ14Gratulerer til Jon Rolf Skamo Hope og Hyen IL!

Postet av Førde IL - Langrenn den 30. Jan 2018


Førde IL langrenn vil få gratulere Jon Rolf Skamo Hope og Hyen IL! Hyaren vart i dag verdsmeister på 10 km klassisk i junior VM i Sveits. Vi er imponert!

(bilete er lånt frå NRK-artikkelen under)

https://www.nrk.no/sognogfjord...
Karusellrenn 3 og 4-2018

Postet av Førde IL - Langrenn den 27. Jan 2018

Det er opna for påmelding til karusellrenn 3-2018 6. februar kl. 18.30. Klassisk. Påmelding innan 5. februar kl. 19.00. Lenkje til påmelding Påmelding karusellrenn 3-2018

Det er opna for påmelding til karusellrenn 4-2018 13. februar kl. 18.30. Fristil. Påmelding innan 12. februar kl. 19.00. Lenkje til påmelding Påmelding karusellrenn 4-2018


Merk at påmelding er sett til klokka 19.00 før løpsdag.Invitasjon til BAMA Ungdommens Holmenkollrenn

Postet av Førde IL - Langrenn den 19. Jan 2018


Ungdommens Holmenkollrenn går av stabelen  3.- 4. februar. Her møtast 13 og 14 åringar frå heile landet til konkurranse i Norges nasjonalanlegg. Det pleier å delta ein god gjeng frå Førde. I tillegg til at det er ei oppleving å få gå skirenn i Holmenkollen, er dette også ein kjekk tur sosialt! Påmeldingsfristen er 28. januar, og invitasjon finn de her: 

Invitasjon BAMA Ungdommens Holmenkollrenn 2018.pdf
Resultat karusellrenn 2-2018

Postet av Førde IL - Langrenn den 16. Jan 2018

Resultat karusellrenn 2-2018
Startliste karusellrenn 2-2018

Postet av Førde IL - Langrenn den 16. Jan 2018

Startliste karusellrenn 2-2018
Ein historisk dag for Førde IL langrenn

Postet av Førde IL - Langrenn den 14. Jan 2018


I dag stiller Førde IL langrenn for første gong damelag på ein stafett i senior-NM. Det er jentene på bilete som skal representere Førde i dagens stafett: Karoline Holsen Kyte, Ane Brekke og Gyrid Øygard. Dei to sistnemnde er framleis junior, så forhåpentlegvis har Førde stafettlag i mange år framover!

Stafetten ser du på NRK kl 13.00.

Ps. Førde stiller også med herrelag (Gjøran Tefre, Torstein Bu og Ole Martin Erdal.) Denne stafetten startar 10.15.

Vi ønskjer begge laga lukke til!


Firda-reportasje 15.01.2018:

Mannskapslister SSF karusell og Kalsetrennet

Postet av Førde IL - Langrenn den 12. Jan 2018

No er mannskapslister for SSF karusell 17 februar og for Kalsetrennet 25. februar klare.

SSF karusell/sonerenn 17.2.2018:

https://langrenn.fordeidrettsl...

Kalsetrennet 25.2.2017

https://langrenn.fordeidrettsl...
Resultat karusellrenn 1-2018

Postet av Førde IL - Langrenn den 9. Jan 2018

Resultat karusellrenn 1-2018
Startliste karusellrenn 1-2018

Postet av Førde IL - Langrenn den 9. Jan 2018

Startliste karusellrenn 1-2018


Liveresultat på same lenkjer.
Resultat frå norgescup junior på Beitostølen

Postet av Førde IL - Langrenn den 7. Jan 2018

Resultat frå norgescup jr på Beitostølen:

klasse5/10km klassisksprint fri5/15km fri
Eirik Nordeide Bergm19/20220204199
Andreas Bjørvik Fugle m19/20
Vetle Uhre Hammersvikm19/201549966
Brage Burø Sundem19/20673929
Ane Brekkek18367950
Synneva Iren Kvilek184638
Øystein Støfringm17176127144
Sebastian Tveitm17173177178
Gyrid Øygardk17515127

Fullstendig resultatliste finn de her:

http://www.beitoworldcup.com/s...
Lenkjer til påmelding karusellrenn 1-2018 og 2-2018

Postet av Førde IL - Langrenn den 6. Jan 2018

Karusellrenn 1-2018 09.01.2018 Klassisk


Karusellrenn 2-2018 16.01.2018 Fristil
Stafettlag Markane.

Postet av Førde IL - Langrenn den 4. Jan 2018

Stafettlag Markane 07 januar 2018.


Gutar 11-12 år

Niklas Bosdal Thorsen – 2006 – klassisk

Jakob Amsrud Husa – 2006 – fristil

Ludvig Rørvik – 2006 – fristil

Lagleiar: Yngve Thorsen


Jenter 11-12 år

Rebbekka Otternes Lundekvam – 2007 – klassisk

Ingeborg Rørvik - 2007 – fristil

Jenny Bjørkhaug – 2007 – fristil

Lagleiar: Anders Bjørkhaug


Aurora Degnepoll - 2007 - klassisk

Oda Paulen - 2007 - fristil

Maria Borkamo -2007 - fristil

Lagleder: Lars Petter Degnepoll


Gutar 10 år og yngre

Andreas Otternes Lundekvam – 2009 – klassisk

David Amsrud Husa – 2009 – fristil

David Engesæter – 2008 – fristil

Lagleiar: Liv Jorunn Kleiven


Jenter 13 – 16 år

Linnea Otternes Lundekvam – 2004 – klassisk

Hedda Kleiven Eikeseth – 2003 – fristil

Mali Engeseter – 2004 – fristil

Lagleiar: Frode Lundekvam


Jenny Sølvberg – 2005 – klassisk

Guri Brekke – 2005 – fristil

Johanne Støfring – 2005 – fristil

Lagleiar: Ola Sølvberg

 

Gutar 13 – 16 år

Aksel Bjørkhaug – 2005 – klassisk

Magnus Degnepoll – 2005 – fristil

Martin Espe – 2004 – fristil

Lagleiar: Anders Bjørkhaug


Erik Alnes Litsheim – 2004 - klassisk

Elias Amsrud Husa – 2004 - fristil

Mathias Helgheim – 2004 – fristil

Lagleiar: Charles Litsheim 


Thomas Tefre - 2004 - klassisk

Tobias Holme -2004 - fristil

Andreas Tefre - 2004- fristil

Lagleder: Einar Tefre


Hovudlagleiar: Yngve Thorsen tlf 92601421


Reserve: Ida Frøysland – 2009 – fristil                                                                                                                          

               
Norgescup junior på Beitostølen

Postet av Førde IL - Langrenn den 4. Jan 2018


Kommande helg vert det arrangert Norgescup for junior på Beitostølen. Fredag skal løparane gå 5 og 10 km klassisk, laurdag er det sprint fri, og helga vert avslutta med 5 og 15 km fri . Førde stiller med heile 9 utøvarar og desse er:

Eirik Noreide Berg m19/20

Andreas Bjørvik Fugle m19/20

Vetle Uhre Hammersvik m19/20

Brage Burø Sunde m19/20

Ane Brekke k18

Synneva Iren Kvile k18

Øystein Støfring m17

Sebastian Tveit m17

Gyrid Øygard k17


Vi ønskjer lukke til!

(På bilete: Synneva Iren Kvile)


Karusellrenn 2018

Postet av Førde IL - Langrenn den 3. Jan 2018

Karusellrenn 1 og 2-2018 vert opna for påmelding 04.01.2018.

Merk følgjande:

- Det er klasse utan tidtaking. Dei som går utan tid startar når dei vil, og kan evt. gå ein annan dag om det passar betre.

- Det er klassar for funksjonshemma.

- Det er klassar for 7 år. I denne klassen kan også yngre enn 7 år melde seg på for å gå på tid.

- Det er veteranklasse for dei over 36 år.

- For menn veteran er det mogeleg å velje mellom 5 km og 10 km.

Ein melder seg på i MinIdrett og betalar ved påmelding.

Det er kor mange år ein blir i 2018 som avgjer kva klasse ein skal gå i.

Ved påmelding vil som regel rett klasse kome opp som standardval. Dersom ein skal gå i ein av klassane som er nemnt særskilt over, vil ein måtte velje klasse i rullegardinsmenyen. Pass på at du vel rett klasse.

Dei som melder seg på fire av dei seks karusellrenna vil få tildelt statuett under premiefesten i april.

Dei som melder seg på alle seks renna vil vere med i trekninga av hovudgevinst under premiefesten i april. Dersom du ikkje har høve til å vere med på eitt eller fleire renn, kan du likevel melde deg på og dermed bli med i trenkninga av hovudgevinst. Du kan då melde deg på utan tid eller i den klassen du brukar å gå i.


Vi håpar å sjå deg på karusellrenn på Langeland i vinter!