Årsmøte måndag 26.2 kl 1800

Postet av Førde IL Orientering den 20. Feb 2024

Viser til innkalling til årsmøte publisert 26.01.24.
Det vert årsmøte i Førde IL Orientering måndag 26. februar kl 18.00 på FIL-huset i Hafstadparken. 

Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeføre. 
2. Godkjenne innkalling og sakliste. 
3. Val av dirigent. Forslag frå styret: Yngve Årdal
    Val av referent. Forslag frå styret: Knut Even Hole
    Val av 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle årsmelding 2023. 
5. Behandle rekneskap 2023.
6. Vedta budsjett 2024
7. Behandle forslag og saker.
    Forslag frå Kurt Grønli om å gi tillitsvalte eit honorar for dekking av uspesifiserte utgifter
   i forbindelse med utøving av verv (sjå vedlegg) 
8. Valg

Følgjande dokumenter lagt ut på nettsida:
- Årsmelding 2023. Inneheld: Årsmelding 2023, rekneskap 2023 og budsjett 2024. 
- Innkomme forslag om å gje tillitsvalgte eit honorar for dekking av uspesifiserte utgifter 

Valkomiteens innstilling vert presentert på årsmøtet.

Velkomen til alle o-venner!

Med vennleg helsing 
Styret FIL-Orientering


Årsmelding 2023 .pdf

Forslag til årsmøte 2024.pdf
Kommentarer

— Guest